Korutürük'ün Şeriata Karşı Değilim Demesi Üzerine (3)