Korutürük'ün Şeriata Karşı Değilim Demesi Üzerine (7)