Sunuş

Mısıroğlu yeni bir bölüm ve yazı dizisine başlamakta ve takdimini bu bölümde yapmaktadır.

  • Dergi: Sebil
  • Sayı: 2. Cilt 58. Sayı
  • Tarih: 04-02-1977
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Kadir Mısıroğlu
  • Sayfa Numarası: 4
  • Anahtar Kelimeler: yakın tarih
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Mısıroğlu yeni bir bölüm ve yazı dizisine başlamakta ve takdimini bu bölümde yapmaktadır.