Orhan Töz, Orhan Batı, İsmail Kahraman, Kemal Unakıtan, Osman Yumak yurdu baştanbaşa heyecana verdi