İlk Hitabe

Habere Of'taki bir mitingin fotoğrafı eşlik etmektedir.