Şeriatçılığı lanetleyenleri beraet etdirenlerin samimiyetsizler cevab vermelidir