"İsmet Bey'e Göre Bursa'nın Sukutu Meselesinde Mesul Kimse Yoktur"