Yapısökümün İslâm Düşüncesine Söyleyecek Neyi Var?