Beşere Tabi Vahy Sistemi, Hürriyetsizliğin Kemal Noktasıdır