Yağmur Duası Meselesi

Yazıda İlyas Vassaf Şengör İmzalı Bir Mektup Bulunmaktadır.