1924 Anayasasının Getirdiği Siyasi Rejim ve O Günkü İktisadi Şartlar Arasındaki İlişkiler