İslam Toplumunda Sanayileşme Tartışmaları

Emin Işık'ın bir önceki sayıda yayımlanan Ali Bulaç'ın yazısına verdiği cevap bu yazı.

  • Dergi: Düşünce
  • Sayı: 2. Cilt 8. Sayı
  • Tarih: Kasım 1977
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Emin Işık
  • Sayfa Numarası: 5
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Emin Işık'ın bir önceki sayıda yayımlanan Ali Bulaç'ın yazısına verdiği cevap bu yazı.