Süleyman Efendi (k.s) Hazretleri'nin Talebelerinden Nurettin Nemengani

Nurettin Nemengani'nin fotoğrafına yer verilmiştir.