Laiklik Soruşturması

Başlığın altında yazarın fotoğrafına, yazarın isminin altına ise "Araştırmacı- Yazar" ibaresine yer verilmiştir. Yazının son sayfasında "Fatih" imzalı bir karikatüre yer verilmiştir.

  • Dergi: Mektep
  • Sayı: 14. Sayı
  • Tarih: Mayıs 1987
  • Türü: Soruşturma
  • Yazar: Erol Özbilgen
  • Sayfa Numarası: 23
  • Anahtar Kelimeler: islam, kültür, laiklik, kilise, fransız devrimi, ruhban
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Başlığın altında yazarın fotoğrafına, yazarın isminin altına ise "Araştırmacı- Yazar" ibaresine yer verilmiştir. Yazının son sayfasında "Fatih" imzalı bir karikatüre yer verilmiştir.