Rus İşgali Sekizinci Yılını Doldururken - Afganistan Mücadelesi İman Gücünden Gelmektedir