Gençliğimize Sam Yeli Olanlar

Yazının altında bir fotoğraf bulunmaktadır.