Laiklik Ve Klerklik

Hıristiyan din adamlarının gözüktüğü bir kilise çizimi yer almaktadır.