"Huzur Veren Televizyon"un Huzuru

Ekranı kırık bir televizyonun görüldüğü bir fotoğraf kullanılmıştır.