İzler Ve Sözler - Zamanın Tutsağı Olmadan

Ahmed B. Kasaboğlunu gösterdiği anlaşılan bir fotoğraf ile sema dönen bir semazenin fotoğrafı kullanılmıştır.