Edeb'e Dair: Literatürden Yansımalar

Yazıda edebiyatımızdan edep ile alakalı alıntılar yapılmıştır.

  • Dergi: Dem Degi
  • Sayı: 4. Sayı
  • Tarih: Eylül-Ekim-Kasım 2008
  • Türü: Soruşturma
  • Yazar: Süleyman Uludağ
  • Sayfa Numarası: 6
  • Anahtar Kelimeler: edebiyat, edeb, alıntı
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda edebiyatımızdan edep ile alakalı alıntılar yapılmıştır.