İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp Değişim ve Kimlik

Metinde tanıtımı yapılan eserin kapak fotoğrafı bulunmaktadır.