Hüsameddin Bursevi ve Temenye Dergahı

Yazıda, Hüsameddin Tekkesi Camii'nin fotoğraflarına yer verilmiştir.