Teni ve Canıyla Türkiye'nin Uçurumunda Bir Şair: Cemal Süreya

Cemal Süreya'nın fotoğrafları bulunmaktadır.