Devletlerin Bab-ı Ali'ye Verdikleri Nota - Bab-ı Ali'nin Cevabı