İtiraf ve İşhat

Yazının sonuna “Bayezid Dersiâm Medreselerinden: Mehmed Seyid, Ahmed Hamdi, Şevketî, Mustafa Safvetî, Hurras Hamid, Ahmed Hulusi, Halid, Arif, Mehmed Fahri, İdris Seyyid” notu düşülmüştür.

  • Dergi: Sebilürreşâd
  • Sayı: 9. Cilt 233. Sayı
  • Tarih: 28 Şubat 1913
  • Türü: Eleştiri
  • Yazar: Komite
  • Sayfa Numarası: 429
  • Anahtar Kelimeler: müslüman, ilim, ulema, cehalet
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazının sonuna “Bayezid Dersiâm Medreselerinden: Mehmed Seyid, Ahmed Hamdi, Şevketî, Mustafa Safvetî, Hurras Hamid, Ahmed Hulusi, Halid, Arif, Mehmed Fahri, İdris Seyyid” notu düşülmüştür.