Saltanat-ı İslamiyye İttihat ve Adaletle Dünyaya Hakim Oldu, Nifak ve Sefahatle Bugünkü Hale Geldi