İnsan Denince Hatırlanıyor Muyuz?

Sait Faik Abasıyanık'a ait bir fotoğraf yer almaktadır.