Kadın Hakları Konusunda Bir Kanun Teklifi ve Düşünceler