Osmanlı’dan Bugüne Ulaşım ve Kentsel Dönüşümün Zamansal ve Mekansal Etkileri

Yazıda gravür ve harita bulunmaktadır.