Milli Kültür Lügatçesi: VELAYET VE KERAMET

devamı var notu düşülmüş.