Osmanlılarda Sadat Nezareti'nin Kuruluşu

Görseller mevcuttur.