Dua

Yazıda Fatma Eryılmaz'ın çektiği fotoğraf bulunmaktadır. Şeyh Hamdullah ve Hafız Mustafa'nın hatları mevcuttur.

  • Dergi: Keşkül
  • Sayı: 30. Sayı
  • Tarih: Nisan 2014
  • Türü: Sohbet
  • Yazar: Süleyman Uludağ
  • Sayfa Numarası: 4
  • Anahtar Kelimeler: tasavvuf, kul, dua, sözlük
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda Fatma Eryılmaz'ın çektiği fotoğraf bulunmaktadır. Şeyh Hamdullah ve Hafız Mustafa'nın hatları mevcuttur.