"Maksadımız Din-i Huda'dır Bizim Mesleğimiz Rah-ı Huda'dır Bizim"