İbadetlerin Müslümanların Birliğine Katkısı

Yazıda Ahmet Özkul'un ve Oğuz Akbaş'ın çektikleri fotoğraflar bulunmaktadır.