Cemaatin Cehdi, Milletin Seciyyesi

Yazıda Ahmet Özkul'un çektiği fotoğraflar ve konuyla ilgili başka görseller bulunmaktadır.