Dergah Yayınlarından Yeni Çıkan Kitaplar: Sanat ve Edebiyat Yazıları Orhan Okay, Sahnenin Dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar, Sır Mustafa Kutlu, İslam Dünyasında Modernist Düşünce Mazharuddin Sıddıkî, Tasavvufta İnsan Meselesi Azizüddin Nesefi, Tasavvufî Hikmetler Ataullah İskenderî, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi Mustafa Kara