"Bir Tekkenin Dini ve Sosyal Tarihi" Saim Savaş/ "Yirminci Asırda Felsefe" Frederick Mayer/ "Egsiztansiyalist Felsefenin Beş Klasiği" Frank Magill Dergah Yayınları