İslam Sanatının Manevi Kaynakları ve Sembolizm Üzerine

Seyyid Hüseyin Nasr ile söyleşi yapılmıştır. Haz: Akif Emre