Dünden Bugüne İran Sineması 1: İran İslam Cumhuriyeti'nde Sinemanın Özel Yeri