Abdülhak Hamid'in Günlüğünden 2

Hazırlayan: İnci Enginün