Bir Başka Açıdan Kadın 2: Sufilere Göre Kadın, Çile ve Aşk