Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden Ziya Gökalp ve Gazi Paşa Hazretleri'ne