Mehmet Akif'in Fikirleri, Şiiri ve Yepyeni Bir Safahat Yayını

Fazıl Gökçek ile söyleşi yapılmıştır. Haz: H. Harika Durgun