Edebiyat Hayatın Temel Meselelerini Kapsamıyor

Mehmet Erdoğan ile söyleşi yapılmıştır. Haz: Şenol Korkut