Türk Modernleşmesi Bağlamında Modern Türk'ün Hikayesi

Ercan Yıldırım ile söyleşi yapılmıştır.