Murat Küçükuğurlu "Erzurum Belediye Tarihi 2" Tek Parti Dönemi (1930- 1950) Dergah Yayınları