Kitab-ül Hiyel'de Çok Katmanlılık ya da Çoğulculuk