Amerika İçin Ortak Pazar

Yazıda istatistiksel veriler kullanılmış.