Hilafet ve Hizbu't-Tahrir

Yazıda Abdulkadir Zallum ve Takiyyüddin en-Nebhani'nin fotoğrafları ile Hizbu't-Tahrir'in amblemi bulunmaktadır.