Hilafet ve Hizbu't-Tahrir

Ercüment Özkan'ın fotoğrafıyla miting meydanında çekilmiş iki fotoğraf yer almaktadır.